Coaching

Coaching

Hva er coaching?

Coaching er en en-til-en samtale som har til hensikt å hente ut det beste i klienten. Coachingen er handlingsfokusert. Det vil si at en beveger seg fra nå-situasjonen i retning av ønsket mål. Det er en spennende vei og på denne veien vil det være nødvendig å ta tak ved å skape handling for å få ting til å skje. De gode resultatene kommer i samspillet mellom coach og klient. Coachen hjelper klienten med å finne sin vei mot målet,ved å finne løsninger og strategier. Coachen tar utgangspunkt i at klienten allerede har svaret inni seg. Det er gjennom coachens spørsmål og teknikker at klienten finner sine svar selv. 

Den profesjonelle coachen har utdannelse i å lytte,observere og tilpasse coachingen etter klientens behov. Det er klienten sine behov samt verdier,interesser og mål som er i fokus.

En coach er en fordomsfri og likeverdig samtalepartner som har respekt og forståelse for at mennesker har ulik virkelighetsoppfatning og opplevelse. Coachen må derfor ha gode empatiske evner, kommunisere godt og etterleve etiske retningslinjer.